• Zákaznícka linka (09:00 - 17:00): 0948 948 135
  • netpro@netpro.sk

Kamery a alarmy

Bezpečnosť

V dnešnej dobe je ochrana majetku a svojich blízkych stále viac dôležitá. Môžeme to urobiť niekoľkými spôsobmi ale dovolíme si tvrdiť, že obrazový záznam je ten najlepší a nie len na ochranu ale aj kontrolu osôb v sledovanom objekte či priestore. Kamerové systémy sú veľmi účinným nástrojom v mnohých oblastiach podnikového, verejného aj domáceho prostredia.

Rozvoj digitálnych technológií a trvalé znižovanie cien, umožňuje tieto systémy častejšie využívať. Stále viac zákazníkov požaduje komplexné riešenia prispôsobené na mieru ich potrebám. Svojou mierou k tomu prispieva možnosť využívania počítačových sietí a internetu pre distribúciu videosignálu z kamier kamkoľvek na svete. Systémy sa tak stávajú nepostrádateľným pomocníkom majiteľom firiem, bezpečnostným pracovníkom, vedúcim rôznych prevádzok ale i rodičom, chatárom, motoristom atď.

Návrh konkrétneho bezpečnostného alebo kamerového systému predchádza dôkladná obhliadka objektu a prezentácia dodávaných systémov. Pred realizáciou je možné navrhnuté zariadenia napr. kamery odskúšať a porovnať kvalitu s podobnými konkurenčnými ponukami. Po úspešnom sprevádzkovaní systému je nemenej dôležitá údržba, záručný, pozáručný servis a aj pravidelné prehliadky a revízie. Všetky spomenuté činnosti ako projektovanie, montáž a prevádzka vykonávame na základe licencii pre prevádzku technickej služby č. FT 000276.

Aplikácie

Ochrana a monitoring areálu firiem alebo súkromných, bytových domov Monitoring a záznam vjazdu-výjazdu vozidiel, kontrola ŠPZ Sledovanie parkovísk a odstavných plôch Záznam z komunikácií, pohybu osôb, pohybu materiálu v rôznych výrobných, obchodných, reštauračných prevádzkach a ďalšie…

Lokálna firma

Sme k Vám bližšie a tým Vám vieme ušiť ponuku na mieru. Podporujeme aktivity v našom regióne – športové, kultúrne a iné.

Rýchly servis

Keď nás potrebujete sme na dosah a snažíme sa v rámci možností čo najrýchlejšie reagovať a vyriešiť prípadné problémy.

Žiadne skryté poplatky

Mesačný poplatok je paušálny a nemení sa. Neblokujeme porty ani P2P. Pripojenie je dátovo a časovo neobmedzené.